Płatności

1.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

1.1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki (wymagana zaliczka w wysokości 10% ceny Produktu, płatna w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży).

1.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Dane do przelewu:

B-luxury Barbara Janczura

ul. Fiołkowa 4

37-600 Lubaczów

nr rachunku ING 29 1050 1562 1000 0092 0711 2765

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

1.1.3. Płatności w systemie ratalnym - płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez spółkę Santander Consumer Bank SPÓŁKA AKCYJNA (spółka Santander Consumer Bank SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c, 53-611 Wrocław, kapitał zakładowy 520 000 000,00 zł (opłacony w całości), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000040562, NIP: 5272046102, REGON: 01273693800000).