Płatności

 4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność gotówka przy odbiorze osobistym.

4.1.2. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki (wymagana zaliczka w wysokości 10 % ceny Produkt, płatna w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży).

4.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Dane do przelewu:

B-luxury Barbara Janczura

ul. Fiołkowa 4

37-600 Lubaczów

nr rachunku ING 29 1050 1562 1000 0092 0711 2765

4.1.4. Płatności w systemie ratalnym - płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez spółkę Santander Consumer Bank SPÓŁKA AKCYJNA (spółka Santander Consumer Bank SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c, 53-611 Wrocław, kapitał zakładowy 520 000 000,00 zł (opłacony w całości), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000040562, NIP: 5272046102, REGON: 01273693800000).

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki (wymagana zaliczka w wysokości 10 % ceny Produkt, płatna w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży).